Základní ceník: 

Cena za hodinu práce: 300Kč bez DPH (odborné práce a poradenské činnost od 500Kč bez DPH)

+ doprava na místo 8,-/km bez DPH ze sídla zhotovitele na místo plnění 

Ceník je platný od 1.1.2019.

Při větších zakázkách možnost domlouvit si cenu individuálně.
Své dotazy pro ceny a další informace zasílejte na info@hodinovy-manzel-horovice.cz
Zajišťujeme práci více řemeslníků, subdodavatelů a druhů práce, proto prosím vždy uveďte i přesný popis práce, která má být provedena. Cena se může lišit dle provedených prací. Odborné práce, poradenské činnosti jsou vždy ve vyšší cenové kategorii.